Όροι και Προϋποθέσεις

Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Με την συμπλήρωση και υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του και την δέσμευση του καταναλωτή με σύμβαση συναπτόμενη εξ αποστάσεως, έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:
α) τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και προϊόντων που πωλούνται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
β) την ταυτότητα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας.
γ) Τη συνολική τιμή των προϊόντων της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων, όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.
δ) Το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.
ε) Τα μέσα πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και την προθεσμία εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά, καθώς και των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.
στ) Τις προϋποθέσεις, τις εξαιρέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του, καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης.
ζ)Την ύπαρξη της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
η) Τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
θ) Την υποχρέωση πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας

ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ – ΤΙΜΕΣ

Τα προϊόντα που πωλούνται από το Κατάστημα είναι προϊόντα της Εταιρείας (εφεξής τα «Προϊόντα»). Τα χαρακτηριστικά και άλλα συνοδευτικά στοιχεία αυτών είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε καθώς τίθενται στο Κατάστημα παραπλεύρως του αντίστοιχου προϊόντος. Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνουν και τον ΦΠΑ (24%), αλλά δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής (για τα οποία γίνεται λόγος στο ειδική θέση «ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ»). Οι τιμές αυτές αφορούν τα Προϊόντα και τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη της Εταιρείας, ενώ το Κατάστημα επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναπροσαρμόζει τις τιμές δίχως προειδοποίηση.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα  σας παρέχει τέσσερεις τρόπους πληρωμής της παραγγελίας σας (οι τρόποι πληρωμής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά για την πληρωμή της ίδιας παραγγελίας): Αντικαταβολή,  PayPal και κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα Προϊόντα είναι άριστης ποιότητας ανταποκρινόμενα στις διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και συσκευάζονται επιμελώς προς παράδοση.
Οι παραγγελίες συσκευάζονται και αποστέλλονται από Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι περισσότερες παραγγελίες παραδίδονται προς αποστολή εντός 24 ωρών από την στιγμή της παραγγελίας. Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται το Σαββατοκύριακο και κατά τη διάρκεια εορτών και αργιών επιλέγονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι παραδόσεις εκτελούνται καθημερινά 9:00-17:00, εκτός Σαββάτου, Κυριακής, & αργιών.
Τα Προϊόντα θα σας αποσταλούν μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier) σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ειδική θέση της ιστοσελίδας μας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και το αργότερο εντός 10ημερών από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της παραγγελία σας.
Ο χρόνος αποστολής των Προϊόντων υπόκειται σε επιφύλαξη σχετικά με την διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων στις αποθήκες του Καταστήματος καθώς και σε λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ), στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε σχετικά μέσω email ή τηλεφώνου προκειμένου να μας δηλώσετε εάν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Προσωπικά Δεδομένα

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας λαμβάνουμε υπόψιν το προσωπικό απόρρητο και την εμπιστοσύνη σας πολύ σοβαρά. Το προσωπικό απόρρητο και η πολιτική cookies («Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») σκοπεύουν να διασφαλίσουν πως οποιοδήποτε προσωπικό δεδομένο, που συλλέγεται από το www.kymatafestival.gr (εφεξής αναφερόμενο ως ο «ιστότοπος») θα προστατεύεται, θα χρησιμοποιείται, θα φυλάσσεται και θα επεξεργάζεται από εμάς με σκοπό τη μεταξύ μας επικοινωνία και την παροχή υπηρεσιών, συμβατών πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ιδιοκτησίας των προσωπικών δεδομένων (Κανονισμός (EU) 2016/679-εφεξής αναφερόμενη «ΓΚΠΔ».Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι οποιαδήποτε συλλογή, επεξεργασία ή / και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύμφωνη με το νόμο και αυστηρά σύμφωνα με τη ρητή και συγκεκριμένη συγκατάθεσή σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία την αποθήκευση και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών που ζητήσατε, σύμφωνα με τα παρακάτω.
Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιαδήποτε χρήση που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ρητά από εσάς, ούτε θα αποστέλλει ή θα αποκαλύπτει τα εν λόγω δεδομένα σε τρίτους (φυσικούς ή νομικούς φορείς) που δεν συνδέονται με την Εταιρεία χωρίς προηγούμενη ρητή και συγκεκριμένη συμφωνία, να το πράξει, εκτός εάν αυτή η αποκάλυψη απαιτείται για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. για συνεργασία με εταιρίες ταχυμεταφορών) ή είναι υποχρεωτική από το νόμο.
Παρόλο που η πλοήγηση στο Κατάστημα μπορεί να καταστεί δυνατή χωρίς την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πρόσθετες υπηρεσίες μας, υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε να αποκαλύψετε μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα ανάλογα με τη συγκεκριμένη υπηρεσία που σας ενδιαφέρει. Για παράδειγμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας, τηλεφωνικός αριθμός, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) θα απαιτηθούν για τη δημιουργία του προσωπικού σας λογαριασμού, η διεύθυνση αλληλογραφίας είναι υποχρεωτική ώστε να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί σας (π.χ. για την υποβολή καταγγελίας, για τη λήψη ενημερωτικού ή διαφημιστικού υλικού προώθησης) κλπ.
Ωστόσο, για να ξεκινήσετε και να επεξεργαστείτε τη συναλλαγή σας μαζί μας, είναι απαραίτητο να μας ενημερώσετε για κάποια προσωπικά σας δεδομένα, όπως το όνομα και το επώνυμό σας και τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τα στοιχεία πληρωμής (π.χ. τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας) όπως και την διεύθυνση αποστολής για την παραγγελία σας.
Περαιτέρω, κατά την πλοήγηση στο Κατάστημα χρησιμοποιώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό, η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα περιήγησης και τη διεύθυνση IP σας, προκειμένου να μετρήσει τις επισκέψεις, να δημιουργήσει ιστορικό παραγγελιών και ενδιαφέρον καταναλωτών για στατιστικούς λόγους όπως και για σκοπούς βελτιστοποίησης υπηρεσιών ή τη διατήρηση ενός εσωτερικού αρχείου λογιστικής.
Οι ανήλικοι επισκέπτες του καταστήματος μας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τις υπηρεσίες του μόνο με τη συγκατάθεση και υπό την εποπτεία των γονέων ή των κηδεμόνων τους. Το Κατάστημα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο αρχείο όπου τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν συλλεχθεί και αποθηκευτεί σύμφωνα με τα παραπάνω και σας επιτρέπει να διορθώσετε, να διαγράψετε, να τροποποιήσετε και να συμπληρώσετε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει. Για να διορθώσετε ή διαγράψετε τα δεδομένα σας ή τον λογαριασμό σας παρακαλούμε όπως αποστείλατε e-mail στο kymatafestival@gmail.com

Αρχείο Δεδομένων – Χρήση Cookies

Όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των ιστότοπων στο Διαδίκτυο, το Κατάστημα μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies (αρχεία δεδομένων) για να παρέχει στον επισκέπτη / χρήστη πληροφορίες και βελτιωμένες υπηρεσίες (κατάλογος παραγγελιών, προσωπικές ρυθμίσεις κλπ.) Και να επιτύχει Αποτελεσματικότερη και ταχύτερη επεξεργασία των παραγγελιών. Τα cookies (αρχεία δεδομένων) είναι μικρά αριθμητικά αρχεία τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και περιέχουν ρυθμίσεις και επιλογές που έχετε ήδη δημιουργήσει στο κατάστημα μας ώστε να εμφανίζονται αυτόματα κατά τις επόμενες επισκέψεις σας στο κατάστημα και να διευκολύνετε την Εταιρεία να κατανοήσει τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήτε το κατάστημα μας.
Σημειώνεται ότι τα Cookies (αρχεία δεδομένων)δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή σας ούτε στα αρχεία που αποθηκεύονται σε αυτό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τυχόν ήδη αποθηκευμένα cookies, να αποτρέψετε την εγκατάσταση νέων cookies ή να ορίσετε να σας γίνετε ερώτηση κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας (για περισσότερες πληροφορίες Μπορείτε να συμβουλευτείτε τη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησης).

Δικαίωμα Ακύρωσης ή Υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε, να αλλάξετε ή να επιστρέψετε την παραγγελία σας εντός 14 ημερών για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς καμία δικαιολογία. Η περίοδος ακύρωσης θα λήξει 14 ημέρες από την ημέρα που έπεται της ημέρας κατά την οποία εσείς (ή κάποιος που ορίσατε, εκτός από έναν μεταφορέα) έλαβε το τελευταίο από τα εμπορεύματα. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, θα πρέπει να μας ενημερώσετε με έγγραφη επιστολή.
Θα πραγματοποιήσουμε επιστροφή χρημάτων χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και όχι αργότερα από: (i) 14 ημέρες μετά την ημέρα που θα παραλάβουμε από εσάς οποιοδήποτε από τα παραδιδόμενα αγαθά. ή
(Ii) (αν νωρίτερα) 14 ημέρες μετά την ημέρα που μας παράσχετε αποδείξεις ότι το αγαθό έχει επιστραφεί. ή
(Iii) αν δεν παρασχεθήκατε αγαθά, 14 ημέρες μετά την ημέρα που μας πληροφορήσαμε για την ακύρωσή σας.
Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήσατε για την αρχική σας συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει ρητά κάτι διαφορετικό εφόσον είναι αυτό εφικτό από εμάς. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υποστείτε επιπλέον χρεώσεις λόγω της εκ νέου εξόφλησης.
Σε περίπτωση που έχουμε αποστείλει προϊόντα σε εσάς και ακυρώσατε την παραγγελία σας, μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή έχετε αποδείξει την αποστολή του προϊόντος, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Εάν δεν λάβουμε τα προϊόντα πίσω, μπορεί να φροντίσουμε να τα συλλέξουμε από εσάς με δικά σας έξοδα.
Θα πρέπει να επιστρέψετε τις ακυρωμένες παραγγελίες στην προαναφερθείσα διεύθυνση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία κοινοποιείτε την ακύρωση της σύμβασης μας. Η προθεσμία πληρούται εάν αποστείλετε τα εμπορεύματα πριν λήξει η προθεσμία των 14 ημερών.
Εσείς είστε μόνο υπεύθυνοι για τυχόν μειωμένη αξία των αγαθών που προκύπτουν από το χειρισμό, εκτός από ό,τι είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των εμπορευμάτων.
Σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το δικαίωμά σας να ακυρώσετε την παραγγελία βάσει νόμου, εάν μας δώσετε επίσημη γραπτή ειδοποίηση ακύρωσης οποιαδήποτε στιγμή μετά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, μέχρι και 14 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που θα λάβετε την παραγγελία σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή όπως περιγράφεται παραπάνω.
Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην ειδική θέση της ιστοσελίδας μας «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ – ΑΛΛΑΓΩΝ».